Dodávateľský program
Dodávateľský program
Dodávateľský program

POKLÁDKA POTRUBNÝCH ROZVODOV A KÁBLOV

V spolupráci s naším partnerom zabezpečujeme pokládku potrubných rozvodov a káblov jedným z najmodernejších spôsobov - špeciálnym pokládkovým pluhom. Týmto spôsobom je možné pokladať káble (napr. vysokonapäťové systémy) a plastové rúry (vodovodné a kanalizačné rozvody) až do priemeru DA 500 mm do hĺbky 2,25 m. Tento spôsob pokládky je možný pri klasifikácii pôdy stupňa 2 až 5, dokonca za určitých podmienok až po stupeň 6.

Tento spôsob pokládky je až 20x rýchlejší oproti bežnej pokládke pomocou bagrovania. Nie je potrebný pieskový obsyp rúry a výrazne je zredukovaná plocha výkopov a povrchových úprav. Možná je pokládka aj cez vodné toky s výškou hladiny do 1,5 m. Ďalšou výhodou je možnosť pokládky viacerých systémov súčasne (napr. potrubie + kábel). A samozrejme nemenej dôležitá je úspora nákladov, ktorá môže byť až do výšky 40 %.

Systém pokládky:
POKLÁDKA POTRUBNÝCH ROZVODOV A KÁBLOV

Pre bližšie technické informácie alebo cenovú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailu alebo na našich telefónnych číslach.