Dodávateľský program

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

Máte technické otázky, týkajúce sa spájania alebo opracovania plastov? Potrebujete vyriešiť konkrétne spôsoby aplikácie jednotlivých technológií? Máte záujem o vypracovanie cenovej ponuky? Obráťte sa na našich odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v obore. V prípade zložitejších záležitostí sme Vám k dispozícii aj spoločne s našimi dodávateľmi - výrobcami jednotlivých systémov zvárania, spájania a opracovania plastov.

Okrem klasického predajno-technického poradenstva ponúkame rozsiahly popredajný servis - zaškolenie obsluhy zariadenia, pre optimálny výkon zariadenia poskytnutie užitočných praktických informácií, v spolupráci so zváracími školami zabezpečenie vyškolenia zváracieho personálu (v prípade záujmu aj na konkrétnych požadovaných zariadeniach), informácie o technických novinkách z danej oblasti atď.

Pre bližšie technické informácie alebo cenovú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailu alebo na našich telefónnych číslach.