Dodávateľský program
WIDOS 8000
Dodávateľský program
WIDOS 18000

WIDOS 8000 / 10000 / 12000 / 16000 / 20000 / 24000 / 26000

Zariadenia na zváranie na tupo rúr a tvaroviek z PE, PP a PVDF, pre priemery od DA 450 do DA 2600 mm, s hydraulickým posuvom upínacích čeľustí. Ako alternatívu je možné dodať so zariadením protokolovaciu jednotku SPA alebo riadiacu jednotku CNC. Najčastejšie sú využívané na montáž kanalizácií a rozvodov vody.

Typ zariadenia WIDOS
8000
WIDOS
10000
WIDOS
12000
WIDOS
16000
WIDOS
20000
WIDOS
24000
WIDOS
26000
Rozsah v mm 450-800 500-1000 710-1200 1000-1600 1200-2000 1600-2400 2200-2600
Upínacie čeľuste ano ano ano ano ano ano ano
Hydraulický agregát ano ano ano ano ano ano ano
Elektrický hoblík ano ano ano ano ano ano ano
Nahrievacie teleso ano ano ano ano ano ano ano
Odkladací stojan ano ano ano ano ano ano ano
CNC alebo SPA jednotka voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné nie nie
Redukčné vložky
Redukčné vložky DA 450 ano nie nie nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 500 ano ano nie nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 560 ano ano nie nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 630 ano ano nie nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 710 ano ano ano nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 800 zákl.čeľuste ano ano nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 900 nie ano ano nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 1000 nie zákl.čeľuste ano ano nie nie nie
Redukčné vložky DA 1100 nie nie ano ano nie nie nie
Redukčné vložky DA 1200 nie nie zákl.čeľuste ano ano nie nie
Redukčné vložky DA 1400 nie nie nie ano ano ano nie
Redukčné vložky DA 1600 nie nie nie zákl.čeľuste ano ano nie
Redukčné vložky DA 1800 nie nie nie nie ano ano nie
Redukčné vložky DA 2000 nie nie nie nie zákl.čeľuste ano nie
Redukčné vložky DA 2200 nie nie nie nie nie ano ano
Redukčné vložky DA 2400 nie nie nie nie nie zákl.čeľuste ano
Redukčné vložky DA 2600 nie nie nie nie nie nie zákl.čeľuste
Príslušenstvo
Čítacie pero na čiarový kód voliteľné pri SPA a CNC voliteľné pri SPA a CNC voliteľné pri SPA a CNC voliteľné pri SPA a CNC voliteľné pri SPA a CNC nie nie
USB konektor s SPA a CNC s SPA a CNC s SPA a CNC s SPA a CNC s SPA a CNC nie nie
SD pamäťová karta s SPA a CNC s SPA a CNC s SPA a CNC s SPA a CNC s SPA a CNC nie nie
Zvárací preukaz s SPA a CNC s SPA a CNC s SPA a CNC s SPA a CNC s SPA a CNC nie nie
Rozmerová karta s SPA a CNC s SPA a CNC s SPA a CNC s SPA a CNC s SPA a CNC nie nie
Ovládací softvér s SPA a CNC s SPA a CNC s SPA a CNC s SPA a CNC s SPA a CNC nie nie
Zdvíhacie zariadenie voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné
Automatické ovl. nahr. telesa nie nie nie nie nie nie nie

Zváracie zariadenia majú na pevnej aj pohyblivej strane dvojité čeľuste s rýchloupínaním, ktoré sú umiestnené na dvoch vodiacich hriadeľoch. Pre jednoduchú a rýchlu demontáž sú hydraulické valce upevnené vedľa vodiacich hriadeľov. Pre pripojenie k hydraulickému agregátu sú použité dve pružné hydraulické hadice s rýchlospojkami. Dvojité čeľuste sú pripevnené na oceľovom podstavci. Uvoľnením 7 skrutiek je možné vonkajšie pevné čeľuste odstrániť pre možnosť zvárania na ťažko dostupných miestach, napr. v šachtách alebo pri zváraní odbočkových T-kusov. Odstránením podstavca je možné zvyšné zariadenie použiť ako 3-čeľusťové servisné zariadenie.
Elektrický hydraulický agregát, slúžiaci na ovládanie pohybu pravých dvojitých čeľustí a na presné riadenie spájacej sily, má zabudovaný zásobník tlaku na vyrovnávanie tlaku počas doby chladnutia a 2 rýchlospojky, ako aj digitálny manometer pre presné zobrazenie tlaku.

Rovinný hoblík sa vkladá medzi vodiace hriadele. Je opatrený reťazovým prevodom v uzavretom hliníkovom telese, bezpečnostným mikrospínačom s aretáciou a automatickým odvádzaním triesky smerom von.

Nahrievacie teleso (zrkadlo) sa vkladá takisto medzi vodiace hriadele. Je opatrené nelepivou (antiadhéznou) povrchovou vrstvou, elektronickou reguláciou teploty s digitálnym ukazovateľom, kontrolkami, vypínačom a napájacím káblom. Odtrhávací prípravok zamedzuje prilepeniu sa nahrievacieho telesa na konce rúr po ukončení procesu prehrievania rúr.

Na bezpečné, tepelne chránené uloženie nahrievacieho telesa a na uchytenie rovinného hoblíka je k dispozícii odkladací stojan.

Pre upevnenie menších dimenzií rúr je možné dodať redukčné upínacie vložky. K dispozícii je prepravná bedňa pre umiestnenie redukčných vložiek. Pre bližšie technické informácie alebo cenovú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailu alebo na našich telefónnych číslach.