Dodávateľský program
WIDOS CNC 3.0 / 3.5
Dodávateľský program
WIDOS CNC 3.0 / 3.5

Riadiaca jednotka WIDOS CNC 3.0 / 3.5

Riadiaca jednotka WIDOS CNC 3.0 je tretia generácia riadiacich jednotiek WIDOS. Je určená na zaznamenanie protokolov o vykonaných zvaroch a riadenie celého zváracieho procesu aj v najťažších podmienkach na stavbe. Má veľmi jednoduché a intuitívne ovládanie a je kombinovateľná so všetkými zariadeniami WIDOS na zváranie na tupo.
Pozostáva z kovovej konštrukcie so zabudovaným ovládacím panelom, elektronikou, hydraulickým agregátom, snímačom vonkajšej teploty, s čítacou mechanikou na pamäťové SD-karty, ako aj s čítacím perom na čiarový kód. Kapacita pamäte je vyše 30 000 protokolov o zvaroch a zadávanie údajov je možné prevádzať pomocou čítacieho pera na čiarový kód alebo manuálne prostredníctvom ovládacích tlačidiel. Výhodou riadiacej jednotky je, že aj v prípade výpadku prúdu počas doby chladnutia je napájaná zo zabudovaného záložného zdoja a nedôjde tak ku strate údajov alebo nutnosti opakovania zvaru.

K riadiacej jednotke je možné dodať tiež pamäťové SD-karty s rôznou kapacitou, kartu zvárača a rozmerové karty pre jednotlivé priemery a hrúbky steny rúr. Údaje o zvaroch je možné vytlačiť priamo na tlačiareň alebo prostredníctvom ovládacieho softvéru WICON je možné tieto spracovať a archivovať v počítači.
Výsledkom sú protokoly o zvaroch v súlade s normou ISO TC 138. Ovládacie menu, ako aj príslušný softvér je v slovenskej verzii.

Riadiaca jednotka WIDOS CNC 3.5 je zjednodušená verzia - bez čítacieho pera na čiarový kód, bez čítacej mechaniky na SD-karty a bez záložného napájacieho zdroja.

Príklad zváracieho protokolu:

Príklad zváracieho protokolu
Pre bližšie technické informácie alebo cenovú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailu alebo na našich telefónnych číslach.