Dodávateľský program
WIDOS HRG 6
Dodávateľský program
WIDOS HRG 12

WIDOS HRG3 / HRG4 / HRG6 / HRG 8 / HRG10 / HRG12 / HRG14 / HRG16 / HRG18

Zariadenia na zváranie na tupo rúr a tvaroviek z PE, PP a PVDF, pre priemery od DA 315 do DA 1800 mm, s hydraulickým posuvom upínacích čeľustí, so zjednodušenou, odľahčenou konštrukciou. Pre zváranie segmentových oblúkov je možné natočenie upínacích čeľustí v rozmedzí od 7,5° do 15°. Najčastejšie sú využívané na montáž kanalizácií a rozvodov vody.

Typ zariadenia WIDOS
HRG3
WIDOS
HRG4
WIDOS
HRG6
WIDOS
HRG8
WIDOS
HRG10
WIDOS
HRG12
WIDOS
HRG14
WIDOS
HRG16
WIDOS
HRG18
Rozsah v mm 200 - 315 315 - 450 315 - 630 500 - 800 630 - 1000 710 - 1200 1200 - 1400 1400 - 1600 1600 - 1800
Upínacie čeľuste ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Hydraulický agregát ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Elektrický hoblík nie nie ano ano ano ano ano ano ano
Nahrievacie teleso ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Odkladací stojan ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Podstavec zariadenia ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Hydraulické upínanie voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné
CNC alebo SPA jednotka nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Redukčné vložky
Redukčné vložky DA 200 ano nie nie nie nie nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 225 ano nie nie nie nie nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 250 ano nie nie nie nie nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 280 ano nie nie nie nie nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 315 zákl.
čeľuste
ano ano nie nie nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 355 nie ano ano nie nie nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 400 nie ano ano nie nie nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 450 nie zákl.
čeľuste
ano nie nie nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 500 nie nie ano ano nie nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 560 nie nie ano ano nie nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 630 nie nie zákl.
čeľuste
ano ano nie nie nie nie
Redukčné vložky DA 710 nie nie nie ano ano ano nie nie nie
Redukčné vložky DA 800 nie nie nie zákl.
čeľuste
ano ano nie nie nie
Redukčné vložky DA 900 nie nie nie nie ano ano nie nie nie
Redukčné vložky DA 1000 nie nie nie nie zákl.
čeľuste
ano nie nie nie
Redukčné vložky DA 1100 nie nie nie nie nie ano nie nie nie
Redukčné vložky DA 1200 nie nie nie nie nie zákl.
čeľuste
ano nie nie
Redukčné vložky DA 1400 nie nie nie nie nie nie zákl.
čeľuste
ano nie
Redukčné vložky DA 1600 nie nie nie nie nie nie nie zákl.
čeľuste
ano
Redukčné vložky DA 1800 nie nie nie nie nie nie nie nie zákl.
čeľuste
Príslušenstvo
Čítacie pero na čiarový kód nie nie nie nie nie nie nie nie nie
USB konektor nie nie nie nie nie nie nie nie nie
SD pamäťová karta nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Zvárací preukaz nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Rozmerová karta nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Ovládací softvér nie nie nie nie nie nie nie nie nie
Zdvíhacie zariadenie nie nie voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné voliteľné
Automatické ovl. nahr. telesa nie nie nie nie nie nie nie nie nie

Pre upnutie rôznych priemerov rúr sa vkladajú do základných upínacích čeľustí príslušné redukčné upínacie vložky. Podstavec zariadenia je opatrený lineárnym vedením pre presný a ľahký pohyb upínacích čeľustí. Pre jednoduchú výrobu segmentových oblúkov je možné základné upínacie čeľuste natáčať od 7,5° do 15°. Vysokovýkonný hydraulický agregát je pripevnený na ľahko vymeniteľnom prípravku a je ho možné použiť pre všetky veľkosti zváracích zariadení.

Voliteľné prídavné hydraulické agregáty zvyšujú komfort ovládania a sú univerzálne pre všetky modely. Elektronicky regulované nahrievacie telesá (zrkadlá) sú opatrené nelepivou (antiadhéznou) povrchovou vrstvou a sú optimálne dimenzované pre servisnú činnosť.

Rovinné hoblíky v pevnom a ľahkom jednokotúčovom vyhotovení umožňujú dôkladné opracovanie zváraných plôch a do základných upínacích čeľustí sa vkladajú s automatickým blokovaním.

Pre bližšie technické informácie alebo cenovú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailu alebo na našich telefónnych číslach.