Dodávateľský program
Odstraňovač vnútorných výronkov WIDOS 160
Dodávateľský program
Odstraňovač vonkajších výronkov WIDOS

Odstraňovače výronkov

Pri zváraní na tupo ostáva v mieste zvarového spoja natavený materiál, tzv. výronok. Tento pri niektorých prípadoch by mohol mať negatívny vlyp na danú aplikáciu, napr. pri prúdení kvapalín s obsahom nečistôt by mohol spôsobovať sedimentáciu tuhých častíc, preto je vhodné tieto výrokny odstrániť. Na to slúžia odstraňovače výronkov, ktoré podľa spôsobu použitia sa dajú rozdeliť na vnútorné a vonkajšie.

Odstraňovače vnútorných výronkov:
 1. WIDOS 40 - pre vnútorné priemery rúr DI 40, pre dĺžku rúr do 3 m, bez ohrevu rezacej hlavy
 2. WIDOS 80 - pre vnútorné priemery rúr DI 50 až DI 80, pre dĺžku rúr do 3 m, bez ohrevu rezacej hlavy
 3. WIDOS 160 - pre vnútorné priemery rúr DI 90 až DI 160, pre dĺžku rúr do 12 m, alt. do 20 m, s ohrevom rezacej hlavy, alt. bez ohrevu
 4. WIDOS 300 - pre vnútorné priemery rúr DI 160 až DI 300, pre dĺžku rúr do 12 m, alt. do 20 m, s ohrevom rezacej hlavy, alt. bez ohrevu
 5. WIDOS 500 - pre vnútorné priemery rúr DI 300 až DI 500, pre dĺžku rúr do 12 m, alt. do 20 m, s ohrevom rezacej hlavy, alt. bez ohrevu
Odstraňovače vonkajších výronkov:
 1. veľkosť 1 - pre vonkajšie priemery rúr od DA 110 do DA 160 mm
 2. veľkosť 2 - pre vonkajšie priemery rúr od DA 140 do DA 250 mm
 3. veľkosť 3 - pre vonkajšie priemery rúr od DA 180 do DA 315 mm
 4. veľkosť 4 - pre vonkajšie priemery rúr od DA 280 do DA 450 mm
 5. veľkosť 6 - pre vonkajšie priemery rúr od DA 450 do DA 630 mm
 6. veľkosť 8 - pre vonkajšie priemery rúr od DA 630 do DA 1000 mm
Odstraňovače vonkajších výronkov pre jednotlivé priemery:
 1. pre vonkajšie priemery rúr DA 20 mm
 2. pre vonkajšie priemery rúr DA 25 mm
 3. pre vonkajšie priemery rúr DA 32 mm
 4. pre vonkajšie priemery rúr DA 40 mm
 5. pre vonkajšie priemery rúr DA 50 mm
 6. pre vonkajšie priemery rúr DA 63 mm
 7. pre vonkajšie priemery rúr DA 75 mm
 8. pre vonkajšie priemery rúr DA 90 mm
Pre bližšie technické informácie alebo cenovú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailu alebo na našich telefónnych číslach.