Dodávateľský program Dodávateľský program

Deliace nástroje a píly

Čistý a presný rez či už rúrového alebo doskového plastového materiálu je zárukou kvalitných plôch, ktoré budú spravidla zvárané, pričom nie je potrebné zložité a pracné následné opracovanie. K dispozícii sú ručné i elektrické píly, pre použitie v dielňach i priamo na stavbách, pre priemery rúr od DA 16 mm až po najväčšie dimenzie do DA 2500 mm.

Z deliacich nástrojov a píl WIDOS WI-CUTTING® na plastový materiál máme v ponuke:
  1. nožnice, rotačné deličky a gilotíny
  2. priamočiare píly
  3. okružné píly (rámové alebo reťazové)
  4. pásové píly
  5. mobilné výklopné píly
  6. reťazové píliace zariadenia


Pre bližšie technické informácie alebo cenovú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, e-mailu alebo na našich telefónnych číslach.